Stasjonsnavn Jæren rør 2
Stasjonsnummer 28.14.2
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.74
Longitude: 5.52
Kordinater UTM33 Øst: -47499
Nord: 6549570
Kartblad (N50) 1212-III
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Figgjo/Jæren