Stasjonsnavn Særheim
Stasjonsnummer 28.13.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.76
Longitude: 5.65
Kordinater UTM33 Øst: -39741
Nord: 6551177
Kartblad (N50) 1212-IV
Elvenavn Figgjo
Elvehierarki Figgjo