Stasjonsnavn Stølsvatn ndf.
Stasjonsnummer 27.9.0
Feltareal 15,86 km²
Kordinater Latitude: 58.72
Longitude: 6.08
Kordinater UTM33 Øst: -15513
Nord: 6542896
Kartblad (N50) 1212-II
Elvenavn elv fra Stølsvatnet
Elvehierarki elv fra Stølsvatnet/Bjerkreimvassdraget