Stasjonsnavn Ørsdalsvatn
Stasjonsnummer 27.54.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.6
Longitude: 6.12
Kordinater UTM33 Øst: -14927
Nord: 6529244
Kartblad (N50) -
Elvenavn Oreåna
Elvehierarki Oreåna/Bjerkreimvassdraget