Stasjonsnavn Svelavatn
Stasjonsnummer 27.53.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.63
Longitude: 6.08
Kordinater UTM33 Øst: -16798
Nord: 6533338
Kartblad (N50) -
Elvenavn Bjerkreimvassdraget
Elvehierarki Bjerkreimvassdraget