Stasjonsnavn Byrkjelandsvatnet utløp
Stasjonsnummer 27.52.0
Feltareal 177,47 km²
Kordinater Latitude: 58.7
Longitude: 6.2
Kordinater UTM33 Øst: -9161
Nord: 6539879
Kartblad (N50) -
Elvenavn Bjerkreimvassdraget
Elvehierarki Bjerkreimvassdraget