Stasjonsnavn Byrkjelandsvatnet
Stasjonsnummer 27.48.0
Feltareal 177,47 km²
Kordinater Latitude: 58.7
Longitude: 6.09
Kordinater UTM33 Øst: -15444
Nord: 6540888
Kartblad (N50) -
Elvenavn Bjerkreimvassdraget
Elvehierarki Bjerkreimvassdraget