Stasjonsnavn Slevelandsåna
Stasjonsnummer 27.42.0
Feltareal 5,42 km²
Kordinater Latitude: 58.49
Longitude: 6.03
Kordinater UTM33 Øst: -21793
Nord: 6517924
Kartblad (N50) 1211-I
Elvenavn Hellelandselva
Elvehierarki Hellelandselva