Stasjonsnavn Kydlandsvatnet
Stasjonsnummer 27.35.0
Feltareal 63,85 km²
Kordinater Latitude: 58.42
Longitude: 6.12
Kordinater UTM33 Øst: -17836
Nord: 6509960
Kartblad (N50) 1211-I
Elvenavn Grødeimelva
Elvehierarki Grødeimelva