Stasjonsnavn Liavatnet
Stasjonsnummer 27.34.0
Feltareal 57,7 km²
Kordinater Latitude: 58.43
Longitude: 6.13
Kordinater UTM33 Øst: -16949
Nord: 6510708
Kartblad (N50) 1211-I
Elvenavn Grødeimelva
Elvehierarki Grødeimelva