Stasjonsnavn Nodlandsvatnet
Stasjonsnummer 27.33.0
Feltareal 42,88 km²
Kordinater Latitude: 58.45
Longitude: 6.14
Kordinater UTM33 Øst: -15893
Nord: 6513221
Kartblad (N50) 1211-I
Elvenavn Grødeimelva
Elvehierarki Grødeimelva