Stasjonsnavn Revsvatnet
Stasjonsnummer 27.32.0
Feltareal 7,66 km²
Kordinater Latitude: 58.47
Longitude: 6.12
Kordinater UTM33 Øst: -16950
Nord: 6515044
Kartblad (N50) 1211-I
Elvenavn Grødeimelva
Elvehierarki Grødeimelva