Stasjonsnavn Ogna v/Hetland
Stasjonsnummer 27.26.0
Feltareal 70,29 km²
Kordinater Latitude: 58.53
Longitude: 5.85
Kordinater UTM33 Øst: -32126
Nord: 6523641
Kartblad (N50) 1212-II
Elvenavn Ognaåni
Elvehierarki Ognaåni