Stasjonsnavn Gjedlakleiv
Stasjonsnummer 27.25.0
Feltareal 635,15 km²
Kordinater Latitude: 58.57
Longitude: 6.07
Kordinater UTM33 Øst: -18642
Nord: 6527183
Kartblad (N50) 1212-II
Elvenavn Bjerkreimvassdraget
Elvehierarki Bjerkreimvassdraget