Stasjonsnavn Urdalsvatn
Stasjonsnummer 27.23.0
Feltareal 7,92 km²
Kordinater Latitude: 58.54
Longitude: 6.38
Kordinater UTM33 Øst: -1159
Nord: 6520873
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Tekseåni
Elvehierarki Tekseåni/Hellelandselva