Stasjonsnavn Botnavatn
Stasjonsnummer 27.22.0
Feltareal 8,26 km²
Kordinater Latitude: 58.57
Longitude: 6.38
Kordinater UTM33 Øst: -735
Nord: 6523906
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Botnåni
Elvehierarki Botnåni/Tekseåni/Hellelandselva