Stasjonsnavn Teksevatn
Stasjonsnummer 27.19.0
Feltareal 51,98 km²
Kordinater Latitude: 58.55
Longitude: 6.24
Kordinater UTM33 Øst: -8684
Nord: 6523412
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Tekseåni
Elvehierarki Tekseåni/Hellelandselva