Stasjonsnavn Gyavatn
Stasjonsnummer 27.18.0
Feltareal 88,81 km²
Kordinater Latitude: 58.58
Longitude: 6.29
Kordinater UTM33 Øst: -5549
Nord: 6525798
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Hellelandselva
Elvehierarki Hellelandselva