Stasjonsnavn Austrumdal (Austrumdalsvatnet)
Stasjonsnummer 27.15.0
Feltareal 60,85 km²
Kordinater Latitude: 58.68
Longitude: 6.23
Kordinater UTM33 Øst: -7503
Nord: 6537888
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Austrumdalsåna
Elvehierarki Austrumdalsåna/Bjerkreimvassdraget