Stasjonsnavn Grauthelleren
Stasjonsnummer 26.73.0
Feltareal 238,17 km²
Kordinater Latitude: 59.12
Longitude: 6.89
Kordinater UTM33 Øst: 36377
Nord: 6581273
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Sira
Elvehierarki Sira