Stasjonsnavn Duge værstasjon
Stasjonsnummer 26.67.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.12
Longitude: 6.9
Kordinater UTM33 Øst: 36782
Nord: 6581523
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Sira
Elvehierarki Sira