Stasjonsnavn Rekedalselv
Stasjonsnummer 26.64.0
Feltareal 10,11 km²
Kordinater Latitude: 58.37
Longitude: 6.25
Kordinater UTM33 Øst: -10919
Nord: 6503373
Kartblad (N50) 1311-IV
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Sira og Sokna/kyst Hidra-Sokndal