Stasjonsnavn Duge kraftverk
Stasjonsnummer 26.41.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.13
Longitude: 6.89
Kordinater UTM33 Øst: 36715
Nord: 6582593
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Sira
Elvehierarki Sira