Stasjonsnavn Refsvatn
Stasjonsnummer 26.29.0
Feltareal 52,95 km²
Kordinater Latitude: 58.35
Longitude: 6.34
Kordinater UTM33 Øst: -5758
Nord: 6500337
Kartblad (N50) 1311-IV
Elvenavn Litla-mydlandsåna
Elvehierarki Litla-mydlandsåna/Sokno