Stasjonsnavn Årdal
Stasjonsnummer 26.20.0
Feltareal 77,25 km²
Kordinater Latitude: 58.54
Longitude: 6.5
Kordinater UTM33 Øst: 5920
Nord: 6520601
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Moisåni
Elvehierarki Moisåni/Sira