Stasjonsnavn Eiavatn
Stasjonsnummer 26.14.0
Feltareal 86,99 km²
Kordinater Latitude: 58.41
Longitude: 6.27
Kordinater UTM33 Øst: -9405
Nord: 6507172
Kartblad (N50) 1311-IV
Elvenavn Rosslandsåa
Elvehierarki Rosslandsåa/Sokno