Stasjonsnavn Moi
Stasjonsnummer 26.128.0
Feltareal 189,22 km²
Kordinater Latitude: 58.46
Longitude: 6.54
Kordinater UTM33 Øst: 7035
Nord: 6511020
Kartblad (N50) -
Elvenavn Moisåni
Elvehierarki Moisåni/Sira