Stasjonsnavn Gjuvvatn
Stasjonsnummer 25.24.0
Feltareal 96,98 km²
Kordinater Latitude: 59.16
Longitude: 7.21
Kordinater UTM33 Øst: 55441
Nord: 6583769
Kartblad (N50) 1413-III
Elvenavn Kvina
Elvehierarki Kvina