Stasjonsnavn Hovet
Stasjonsnummer 21.43.0
Feltareal 1800,12 km²
Kordinater Latitude: 59.12
Longitude: 7.52
Kordinater UTM33 Øst: 72168
Nord: 6576974
Kartblad (N50) 1413-II
Elvenavn Otra
Elvehierarki Otra