Stasjonsnavn Bjørgåni
Stasjonsnummer 21.17.0
Feltareal 37,48 km²
Kordinater Latitude: 59.11
Longitude: 7.56
Kordinater UTM33 Øst: 74710
Nord: 6575924
Kartblad (N50) 1413-II
Elvenavn Bjørgåni
Elvehierarki Bjørgåni/Otra