Stasjonsnavn Heisel
Stasjonsnummer 21.11.0
Feltareal 3688,17 km²
Kordinater Latitude: 58.25
Longitude: 7.95
Kordinater UTM33 Øst: 86711
Nord: 6477930
Kartblad (N50) 1511-III
Elvenavn Otra
Elvehierarki Otra