Stasjonsnavn Austenå
Stasjonsnummer 20.2.0
Feltareal 276,42 km²
Kordinater Latitude: 58.84
Longitude: 8.1
Kordinater UTM33 Øst: 102216
Nord: 6542728
Kartblad (N50) 1512-I
Elvenavn Tovdalsvassdraget
Elvehierarki Tovdalsvassdraget