Stasjonsnavn Hvaler rør 3
Stasjonsnummer 2.998.3
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.08
Longitude: 11
Kordinater UTM33 Øst: 270980
Nord: 6555884
Kartblad (N50) 1913-III
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Glommavassdraget/Hvaler og Singlefjorden