Stasjonsnavn Stordammen i Fredrikstad
Stasjonsnummer 2.1228.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.25
Longitude: 10.95
Kordinater UTM33 Øst: 269062
Nord: 6574618
Kartblad (N50) -
Elvenavn Seutelva
Elvehierarki Seutelva