Stasjonsnavn Ask 2
Stasjonsnummer 2.1224.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 60.06
Longitude: 11.04
Kordinater UTM33 Øst: 279605
Nord: 6664299
Kartblad (N50) -
Elvenavn Gjermåa
Elvehierarki Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget