Stasjonsnavn Ask 1
Stasjonsnummer 2.1223.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 60.06
Longitude: 11.03
Kordinater UTM33 Øst: 279231
Nord: 6665142
Kartblad (N50) -
Elvenavn Gjermåa
Elvehierarki Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget