Stasjonsnavn Mønevann
Stasjonsnummer 2.1213.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.88
Longitude: 10.99
Kordinater UTM33 Øst: 275591
Nord: 6644471
Kartblad (N50) -
Elvenavn Losbyelva
Elvehierarki Losbyelva/Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget