Stasjonsnavn Finstadbekken utløp (Neskulpen)
Stasjonsnummer 2.1212.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.92
Longitude: 10.98
Kordinater UTM33 Øst: 275267
Nord: 6649168
Kartblad (N50) -
Elvenavn Losbyelva
Elvehierarki Losbyelva/Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget