Stasjonsnavn Langvatnet
Stasjonsnummer 2.1211.0
Feltareal 37,91 km²
Kordinater Latitude: 59.93
Longitude: 10.97
Kordinater UTM33 Øst: 274615
Nord: 6650574
Kartblad (N50) -
Elvenavn Sagelva-Fjellhammare
Elvehierarki Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget