Stasjonsnavn Fjellhamarelva v/Kloppa
Stasjonsnummer 2.1209.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.93
Longitude: 10.98
Kordinater UTM33 Øst: 275488
Nord: 6650881
Kartblad (N50) -
Elvenavn Sagelva-Fjellhammare
Elvehierarki Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget