Stasjonsnavn Fjellhamardammen
Stasjonsnummer 2.1207.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.94
Longitude: 10.99
Kordinater UTM33 Øst: 275932
Nord: 6651659
Kartblad (N50) -
Elvenavn Sagelva-Fjellhammare
Elvehierarki Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget