Stasjonsnavn Ellingsrudelva v/Lørenskog
Stasjonsnummer 2.1052.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.94
Longitude: 10.95
Kordinater UTM33 Øst: 273735
Nord: 6651920
Kartblad (N50) -
Elvenavn Sagelva-Fjellhammare
Elvehierarki Sagelva-Fjellhammarelva/Nitelva/Glommavassdraget