Stasjonsnavn Jørundland
Stasjonsnummer 19.72.0
Feltareal 342,03 km²
Kordinater Latitude: 58.89
Longitude: 8.25
Kordinater UTM33 Øst: 111503
Nord: 6547934
Kartblad (N50) 1512-I
Elvenavn Gjøv
Elvehierarki Gjøv/Arendalsvassdraget