Stasjonsnavn Stigvassåi, rør 9
Stasjonsnummer 19.144.9
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.75
Longitude: 8.51
Kordinater UTM33 Øst: 125069
Nord: 6530505
Kartblad (N50) -
Elvenavn Stigvasselva
Elvehierarki Stigvasselva/Arendalsvassdraget