Stasjonsnavn Stigvassåi rør 6
Stasjonsnummer 19.144.6
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.75
Longitude: 8.51
Kordinater UTM33 Øst: 124985
Nord: 6530518
Kartblad (N50) 1612-IV
Elvenavn Stigvasselva
Elvehierarki Stigvasselva/Arendalsvassdraget