Stasjonsnavn Åmli kraftstasjon total
Stasjonsnummer 19.128.0
Feltareal 3172,43 km²
Kordinater Latitude: 58.77
Longitude: 8.48
Kordinater UTM33 Øst: 123479
Nord: 6532717
Kartblad (N50) 1612-IV
Elvenavn Arendalsvassdraget
Elvehierarki Arendalsvassdraget