Stasjonsnavn Ånesvatn
Stasjonsnummer 186.2.0
Feltareal 47,04 km²
Kordinater Latitude: 69.06
Longitude: 15.73
Kordinater UTM33 Øst: 529284
Nord: 7661250
Kartblad (N50) 1233-II
Elvenavn Åelva
Elvehierarki Åelva