Stasjonsnavn Jordelv
Stasjonsnummer 179.6.0
Feltareal 5,3 km²
Kordinater Latitude: 68.24
Longitude: 14.33
Kordinater UTM33 Øst: 472326
Nord: 7569926
Kartblad (N50) 1131-III
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Vågan kommune