Stasjonsnavn Skauvoll
Stasjonsnummer 160.7.0
Feltareal 19,66 km²
Kordinater Latitude: 66.98
Longitude: 14.08
Kordinater UTM33 Øst: 460032
Nord: 7429497
Kartblad (N50) 1928-I
Elvenavn Skauvollelva
Elvehierarki Skauvollelva