Stasjonsnavn Tannsvatn (Lognvikvatnet)
Stasjonsnummer 16.75.0
Feltareal 118,02 km²
Kordinater Latitude: 59.67
Longitude: 8.07
Kordinater UTM33 Øst: 109976
Nord: 6635419
Kartblad (N50) 1514-III
Elvenavn Tansåi
Elvehierarki Tansåi/Vest-vassdraget/Skiensvassdraget